Tin tức nổi bật

Các nhà khoa học Anh - Việt hợp tác nghiên cứu về củ nghệ vàng

Các nhà khoa học Anh - Việt hợp tác nghiên cứu về củ nghệ vàng

Phát triển các sản phẩm từ cây nghệ qua Quỹ Newton

Phát triển các sản phẩm từ cây nghệ qua Quỹ Newton

Đưa sản phẩm từ củ nghệ vàng ra thế giới

Đưa sản phẩm từ củ nghệ vàng ra thế giới

Công ty TechBiFarm giới thiệu dòng sản phẩm NACUMIN tự nhiên

Công ty TechBiFarm giới thiệu dòng sản phẩm NACUMIN tự nhiên

Công ty TechBiFarm cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp tại Quảng Ninh

Công ty TechBiFarm cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp tại Quảng Ninh

Đối tác - Khách hàng

Đối tác 1Đối tác 2Đối tác 3Đối tác 4Đối tác 5