Thời sự 23h ngày 12/4/2016. Hợp tác Việt Nam - Anh trong sản xuất thuốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Anh đến thăm Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam . Nơi sản xuất sản phẩm Nacumin do tiến sĩ Dương Ngọc Tú chủ nhiệm.
 
Bình luận bài viết
Tin mới hơn