Vừa qua, Quỹ Newton của Chính phủ Anh đã đồng ý tài trợ cho dự án “Thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm phát triển các sản phẩm có chất lượng cao từ cây Nghệ (Curcuma longa) của Việt Nam” giai đoạn 2016-2018. Đây là dự án được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu liên ngành của Việt Nam và Anh, với mong muốn hướng tới sự phát triển toàn diện cây nghệ Việt Nam thành cây trồng chủ lực cung cấp nguyên liệu công nghiệp cho sản xuất Curcumin.

Để biết thêm chi tiết bạn đọc vui lòng xem link dưới của báo nhân dân:

 

http://nhandan.com.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/29300102-phat-trien-cac-san-pham-tu-cay-nghe-qua-quy-newton.html